Politiek onderbouwd

Alle informatie over dit project

Information Design

Ik had de opdracht gekregen om een interactief dataverhaal te ontwerpen op basis van een vooraf bepaald concept, in mijn geval relaties.

Ik ben me gaan focussen op de verhoudingen tussen mensen met een Nederlandse achtergrond en mensen met een niet-westerse achtergrond en wil ik kijken of politieke uitspraken die hier over worden gedaan door bijv. Geert Wilders goed onderbouwd zijn en anders weerlegd kunnen worden.

Website
Politiek onderbouwd prototype homepage